100 dokumentů o vzniku války

Výbor z Úřední Německé Bílé Knihy, vydané roku 1940. Sbírka záznamů autentických dokumentů.

Klient:

guidemedia etc

Rok:

2013

Práce:

Obálka, layout, sazba.

Ukázka z knihy