Analýza
17. listopadu 1989

Kniha vydána k 25. výročí tzv. Sametové revoluce...

Klient:

guidemedia etc

Rok:

2014

Práce:

Obálka, layout, sazba.

Ukázka z knihy