Co víte o Židech?

Přetisk původního vydání z roku 1941. Publikace je souborem přednášek
v rámci duchovního boje proti židovskému vlivu na českého člověka.

Klient:

guidemedia etc

Rok:

2015

Práce:

Obálka, layout, sazba.

Ukázka z knihy