Deportace a nucené práce

České poválečné (!) koncentrační tábory s masovými hroby ztýraných
a k smrti sedřených Sudetoněmců vrhají na budování proklamované „demokratické společnosti“ po
8. květnu 1945 stín mnoha pochybností.

Klient:

guidemedia etc

Rok:

2014

Práce:

Obálka, layout, sazba.

Ukázka z knihy