EDICE RETRO

Logo knižní edice, která je charakteristická přetisky starších knih, převážně z třicátých a čtyřicátých let 20. století.

Klient:

guidemedia etc

Rok:

2014

Práce:

Redesign loga.