Hitlerovi Češi

Objemná kniha bořící mýty protektorátní historie. Hlavním motivem obálky, je česká vlajka z období protektorátu, spolu se znakem Kuratoria pro mládež – svatováclavská orlice se svastikou na prsou, pod jejímž pravým křídlem je znak Čech, pod levým znak Moravy. K propagaci knihy byla vytvořena také speciální minisite.

Klient:

guidemedia etc

Rok:

2014

Práce:

Obálka, layout,

sazba, webová minisite.

Ukázka z knihy