Vom Kaiserhof zur Reischskanzlei

Přetisk původního vydání z roku 1942. Inspirací pro obálku bylo právě původní vydání. K propagaci knihy vznikla i speciální minisite.

Klient:

guidemedia etc

Rok:

2014

Práce:

Obálka, layout,

sazba, webová minisite.

Ukázka z knihy