Knižní záložky

Papírové záložky, jak tématické určené pro volný prodej, tak i vázané k určitému titulu, který byl vydán v měkké vazbě (V2), která vylučuje použití stužkové záložky. Takové záložky byly pak automaticky součástí knihy.

Klient:

guidemedia etc

Rok:

2013–2015

Práce:

Návrh knižních záložek.