Program NSDAP

Slavný text, jehož skutečný obsah však u nás, až donedávna málokdo dobře znal. Obálka vychází z dobové předlohy, text je přetiskem z roku 1933.

Klient:

guidemedia etc

Rok:

2013

Práce:

Obálka, layout, sazba.

Ukázka z knihy